با کیفیت

محصولات تولیدی شرکت توسط کادر مجرب بصورت شبانه روز با بهترین کیفیت تحت نظارت بوده

تولید نخ

شرکت نساجی لاله مهرگان یکی از بزرگترین شرکت های نساجی تولید نخ در کشور عزیزمان می باشد.