دفتر مرکزی

تهران – خیابان ولی عصر – روبروی پارک ملت – خیابان شهید عاطفی –پلاک 100 – طبقه دوم

7- 22015095 – 021

7- 22015095 – 021

کارخانه

قم شهرک صنعتی شکوهیه – خیابان لاله شرکت نساجی لاله مهرگان

025-33334067

025-33334061-3