شرکت نساجی لاله مهرگان با بیش از 100 طرح محصولات خود را طراحی و تولید می کند.