شرکت نساجی لاله مهرگان یکی از بزرگترین شرکت های نساجی تولید نخ در کشور عزیزمان می باشد.