شرکت نساجی لاله مهرگان با بیش از 8 رنگ محصولات خود را تولید می کند.