الیاف تشکیل دهنده

آکریلیک:
 پایل Pil  ( بدنه اصلی و پرزهای پتو) از الیاف اكريليك میباشد که تقریباً 85% از وزن پتو را شامل مي شود .در اکثر ماشین های  کره ای نخ با نمره  2/30 Nm=و در اکثر ماشین های اسپانیایي نخ با نمره 1/20  Nm=مورد استفاده قرار می گیرد .

 نخ فیلامنت پلی استر با نمره 150 دنیر :
تقریباً  5 %  از وزن پتو را تشکیل داده و بافت  زنجیری پتو را تشکیل می دهد ، این نخ با نمره 150 دنیر از الیاف یکسره مصنوعی (پلی استر) می باشد .

نخ فیلامنت پلی استر با نمره 250 دنیر:
تقریباً    10 % از وزن پتو را تشکیل داده و بافت  زمینه پتو    (in lay )    را تشکیل داده ، ارتباط عرضی زنجیره را ایجاد میکند. 

وزن این پتوها بستگی به تراکم بافت داشته و در رنج های مختلف  به بازار عرضه شده است . یک تخته پتوی دو نفره از 2.5 کیلوگرم الی 5 کیلوگرم در این سیستم قابل تولید میباشد .گیج(تراکم سوزن در یک اینچ)  در این نوع پتوها از 12 الی 24 میباشد.