مراحل تولید

مراحل تولید پتوی راشل (حلقوی بافت )عبارتند از:
 ریسندگی
 بافندگی
 چاپ
 تکمیل
 نواردوزی
 بسته بندی و عدل بندی    
 

 

خط ریسندگی :
در این خط ماده اولیه الیاف اکریلیک می باشد که بصورت TOW یا تاپس تهیه شده و طی فرآیند ریسندگی نیمه فاستونی تبدیل به  نخ نمره 30 دولا(متریک) می شود .خط بافندگی :

این خط شامل سه قسمت میباشد:
 چله پیچی : چله های مورد نیاز ماشینهای بافندگی در این قسمت تولید میشوند.

 بافت : در این قسمت پروژه بافت پتوی خام ، بصورت دولایه انجام می شود.در این قسمت با انجام تنظیمات مختلف وزن پتو  مشخص میشود. پتوی تولیدی شامل  دو قسمت میبا شد:

بافت زمینه : شامل زنجیره بافت و نخ inlay   میباشد.

 پرز یا Pile : شامل نخ اکریلیک میباشد.

 برش لایه (CUTER) : در انتهای خط بافندگی پتوی دولایه تولید شده از وسط توسط ماشین کاتر برش خورده و پتو بصورت یک لایه وارد خط چاپ می شود .

   
خط چاپ :
این خط شامل چهارقسمت میباشد:
 میز چاپ :  در این قسمت ، سطح پرزدار پتو توسط شابلون های چاپ به روش  چاپ سیلک چاپ میخورد. با استفاده از ابعاد مختلف شابلون ،ابعاد پتو در این قسمت مشخص میشود:

پتوی دونفره  ( سانتیمتر 240* 220)
پتوی یکنفره  ( سانتیمتر 220*160 )
پتوی نوجوان ( سانتیمتر  150*110)
پتوی  نوزاد   ( سانتیمتر  110* 80 )


 دستگاه تثبیت : در قسمت رنگ بر روی پتوی چاپ خورده ( با دمای 100 درجه سانتیگراد و  فشار محیط توسط بخار اشباع ) تثبیت میشود.

 دستگاه شستشو : پتو بعد از چاپ و تثبیت وارد حمام های شستشو میشود. در این قسمت با استفاده از آب گرم ، مواد شوینده و فشار آب ،  پتو کاملاً شسته شده و مواد  چاپی اضافه از روی پتو شسته شده در حوضچه آخر به پتو نرم کننده زده میشود. سپس پتو کاملاً آبگیری شده و وارد خشک کن میشود.

 دستگاه خشک کن : در این دستگاه توسط حرارت پتو کاملا خشک شده و آماده مراحل تکمیل میشود.

خط تکمیل :  در این قسمت به ترتیب عملیات های زیر انجام می شود :
 خارزنی : پشت پتو کا فاقد پرز میباشد با عبور از دستگاههای خارزنی توسط سوزن ها ی خارپرزدار می شود .

 برس : در قسمت ریسندگی برای استحکام نخ  و قابلیت بافت به نخ اکریلیک تاب داده  میشود. دردستگاه برس این تاب کاملاً باز شده وپتو نرمی و لطافت مورد نظر را بدست می آورد.

 پلی کاتینگ : دراین دستگاه برای بدست آوردن سطحی کاملاًیکنواخت وشفافیت رنگ پتو ، عملیات پولیش و مینک توسط غلطک های حرارتی وتیغ مینک انجام می شود.

 برش و درجه بندی : دراین قسمت باتوجه به سایز، پتو ها  برش خورده و مطابق  با استاندارد درجه بندی می شود .

 
پتو به همراه برچسب مربوطه در این قسمت با نوار ساتن از جنس پلی استر دوردوزی می گردد .

بسته بندی و عدل بندی :

پتو بعد از کنترل های  چشمی و وزنی در این قسمت در ساک های مربوطه با توجه به درجات مختلف بسته بندی و در کارتن های مخصوص خود با  تعداد کاملاً مشخص عدل بندی  شده وآماده ارسال به بازارمیشود.