پتوی راشل

پتوی راشل در انواع پتو های تولیدی روز دنیا ، تقریباً سبک جدیدی است که در سالیان گذشته مورد استقبال مشتریان قرار گرفته است . 

 
نرمی و لطافت زیر دست این پتو ، قابلیت چاپ طرح ها و رنگ های متنوع، شفافیت رنگها و ظرافت طرح های این نوع پتو در مقایسه با پتو های تاری و پودی باعث این استقبال شده است .

کشورهای کره جنوبی و اسپانیا در تولید و ساخت ماشین آلات تولید این پتو ، گوی سبقت را از دیگر کشورها ربوده و در حال حاضر ماشین آلات تولیدی این شرکتها سهم عمده بازار تجهیزات تولید این پتو ها را در اختیار دارد.