پتو یکنفره عروسکی

 پتوی عروسکی یکنفره در ابعاد220*160 سانتیمتر در انواع پتوهای ارکیده و مینا  مخصوص کودکان تولید می شود. طرح های این پتو ها عبارتند از :
 
 
2023
 
 
2034
 
 
2038
 
 
2043
 
 
2049
 
 
2051
 
 
2052
 
 
2501
 
 
2502
 
 
2503
 
 
2504
 
 
2505
 
 
2506
 
 
2507
 
 
2508
 
 
2509
 
 
2510
 
 
2511
 
 
2512