پتو طرح پوست

پتوی طرح پوستی از محصولات جدید شرکت نساجی لاله مهرگان میباشد. این پتوها در سایز یکنفره به ابعاد 160*220  سانتیمترو دو نفره به ابعاد 220*240 سانتیمتر تولید می گردد . طرح های بکار رفته در این پتوها بر گرفته از طرح پوست حیوانات می باشد.