نوجوان

پتوی نوجوان در ابعاد150*110 سانتیمتر در انواع پتوهای لاله ، مدل کره و ارکیده مخصوص کودکان تولید می شود. طرح های این پتو ها عبارتند از :
 
 
517
 
 
506
 
 
507
 
 
510
 
 
511
 
 
512
 
 
513
 
 
514
 
 
515
 
 
516
 
 
522
 
 
518
 
 
519
 
 
520
 
 
521
 
 
527
 
 
526
 
 
525
 
 
524
 
 
523
 
 
532
 
 
531
 
 
530
 
 
529
 
 
528
 
               
 
533