نوزاد

پتوی نوزاد در ابعاد 110*80  سانتی متر در انواع پتوهای لاله ، مدل کره و ارکیده مخصوص سنین نوزاد تولید می شود . طرح های این پتو ها عبارتند از :
 
 
112
 
 
111
 
 
110
 
 
109
 
 
108
 
 
117
 
 
116
 
 
115
 
 
114
 
 
113
 
 
122
 
 
121
 
 
120
 
 
119
 
 
118
 
 
127
 
 
126
 
 
125
 
 
124
 
 
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
129
 
 
128